Σύστημα 28

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Σύστημα 22

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Σύστημα 16

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Ρυθμιστής Θέσεως

Χειριστές

Σύστημα με Ράγες

Σύστημα με Ράγες

Σύστημα Πλατφορμών

Σύστημα Πλατφορμών


Designed for optimal flexibility the new Siegmund Workstation offers even more configuration options.

>> The right system for every welding work

Everything under control
Create storage space below your welding table with the handy Sub Table Box by Siegmund.

>> Ρυθμιστής Θέσεως & Χειριστές

1
2
3
4
5
6
INNOVATIONS
Παρακαλούμε επιλέξτε την χώρα σας
Ἑλλάς - Greece

MEK Maria Koutseris & Co.
100, Pilou str. & Kavalas Ave.
10441 Athen
Telefon: +30-210-52-20-557
Fax: +30-210-52-21-208
E-Mail: info@mek.com.gr
www.mek.com.gr

Βίντεο & Ταινίες
Οδηγίες συναρμολόγησης / Εγχειρίδιο χρήστη