Система 28

Заваръчни маси

Система 22

Заваръчни маси

Система 16

Заваръчни маси

Позиционер

Манипулатори

Релсова система

Релсова система

Платформена система

Платформена система


Новият революционен работен плот от лидера на световния пазар

>> The right system for every welding work

>> Широка гама продукти за новата Система 22.

>> Позиционер & Манипулатори

1
2
3
4
5
6
ИНОВАЦИИ
Моля, изберете вашата страна
България - Bulgaria

Kammarton Bulgaria Ltd.
8, Iliensko shouse Str.
1220 Sofia
Tel: (+35) 9 29 36 00 40
Fax:
(+35) 9 29 36 00 32 
E-Mail: info@kammarton.com
www.kammarton.com

Видео & Видео
Инструкция за монтаж / Ръководство за употреба