Rešetka otvora i skala

* */ ?>

Rešetka otvora i skala100 mm rešetka / 50 mm rešetka


100 mm (sistem 28, sistem 22) i 50 mm (sistem16) otvori i linijska mreža je najrasprostrenjanija verzija na steznim i zavarivačkim tablama. Prorezi su u sistemu savršeno raspoređeni.

50 mm rešetka


Rešetka 50 mm, pruža četiri puta više steznih opcija u odnosu na rešetku 100 mm. Iskoristite povećanu fleksibilnost za još veću kreativnost.

Dijagonalna rešetka


Dijagonalna rešetka nudi dva puta više mogućnosti podešavanja po dijagonali. Iskoristite povećanu fleksibilnost za još veću kreativnost.

Dijagonalna rešetka na bočnoj stranici


Sa dijagonalnom rešetkom na bočnoj stranici imate dodatne mogućnosti stezanja na 50 mm (sistem 16) ili 100 mm (sistem 28) rešetki.

Dijagonalna rešetka Navoj M8 / M12 / M16


Posebna rešetka sa navojem Vam omogućava da možete raditi sa svojim individualnim alatima i uređajima.

Skala


Četvorostrana skala po obodu.